Jak chronić dzieci przed autyzmem?

Jak chronić dzieci przed autyzmem?

Dr. Kulisz, amerykański specjalista medycyny naturalnej (naturopathic doctor), prowadzi seminaria (webinars) i konsultacje internetowe dotyczące problemów zdrowotnych związanych z nowoczesnymi szczepionkami, dodatkami do szczepionek, i związanych z nimi neurotoxycznością, autyzmem, zakłóceniami fizjologiczno-metabolicznymi i innymi problemami zdrowotnymi u małych dzieci.

Chcę umówić konsultację

Chcę zorganizowac pogadankę/wykład
jak zapobiegać autyzmowi.

Dr. Kulisz szczególnie zwraca uwagę na takie zagadnienia jak:

  • przygotowanie dzieci do szczepienia jeżeli rodzice są zmuszeni prawnie do szczepienia dzieci (takie wymagania prawne są nielegalne wg. międzynarodowej umowy o prawach człowieka, niemniej jednak rządy o socjalistyczno-dyktatorskiej strukturze — np. kraje Unii Europejskiej — zmuszają rodziców do szczepienia dzieci.)
  • “oczyszczenie” dziecka ze szczepionki,
  • leczenie dzieci ze skutków szczepionek — odtworzenie profili i struktur fizjologiczno-neurologicznych,
  • leczenie nauralnymi substancjami,
  • umiejętność dostrzegania pozytywnych zmian w miarę jak dziecko dochodzi do zdrowia,
  • opieka nad autystycznymi dziećmi,
  • wybór i współpraca z  lekarzem,
  • ocena procesu leczenia,
  • porównanie różnych metod leczenia,
  • koszty i sposoby uzyskania dotacji finansowych na leczenie.

Seminaria i konsultacjesą w języku polskim i angielskim i są planowane we wszystkich strefach czasowych świata.

Indywidualne konsultacje (telefon lub internet) trwają ok. godziny.  Rodzice proszeni są o przesłanie opinii i analiz medycznych z ostatnich 12 miesięcy na tydzień przed ustaloną konsultacją.  Koszt $60.00

Seminaria odbywają sie przez internet i trwają ok. półtorej godziny plus pół godziny na pytania i odpowiedzi. Maksymalna ilość słuchaczy jest 25. Cena: $10.00 od osoby.

Organizatorzy seminariów i Dr. Kulisz zastrzegają sobie prawo odwołania i zwrotu pieniędzy jeżeli ilość zarejestrowanych słuchaczy będzie mniejsza niż 10 osób.

Dr. Kulisz poszukuje koordynatorów do organizowania lokalnych seminariów i konferencji w Stanach Zjednoczonych, Polsce/EU i Australii.

PROSIMY PRZESŁAĆ TĄ INFORMACJĘ DO ZNAJOMYCH KTÓRZY MOGĄ BYĆ ZAINTERESOWANI TYM TEMATEM.